Το crowdfunding προϋποθέτει την ανάπτυξη της τοπικής επενδυτικής κοινότητας

Το crowdfunding προϋποθέτει την ανάπτυξη της τοπικής επενδυτικής κοινότητας

Σύμφωνα με τον Λούη Λοϊζου της Loizou & Co, η συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding) προϋποθέτει την ανάπτυξη της τοπικής επενδυτικής κοινότητας

  • Απαραίτητη η σύνδεση του κυπριακού οικοσυστήματος νεοφυών εταιρειών με την Ελλάδα

 Το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με την  Loizou & Co και τη MAP Innovation, διοργάνωσαν μια σειρά τριών διαδικτυακών σεμιναρίων με θέμα την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας πετυχημένης εκστρατείας συμμετοχικής χρηματοδότησης, με τίτλο «Εκστρατεία Συμμετοχικής Χρηματοδότησης: Ολοκλήρωση & Επόμενα Βήματα».

Η Συμμετοχική Χρηματοδότηση, άλλως γνωστή ως Crowdfunding, είναι ένας τρόπος συγκέντρωσης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση έργων και επιχειρήσεων. Παρέχει στους διοργανωτές εκστρατειών για την άντληση κεφαλαίων τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν χρήματα από το «πλήθος» μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Πρόκειται για έναν καινοτόμο τρόπο άντλησης χρηματοδότησης για νέα έργα, επιχειρήσεις ή ιδέες.

Ο Λούης Λοίζου, συνέταιρος στην Loizou & Co, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής όσον αφορά την επιτυχή ανάπτυξη του crowdfunding ως ένα μέσο ενίσχυσης της χρηματοδότησης των κυπριακών startups και μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

“Εκτός από την προσέλκυση ξένων επενδυτών που οι εκάστοτε Κυβερνήσεις της Κύπρου είχαν πάντα ψηλά στην ατζέντα, είναι σημαντικό να μην παραγνωρίζονται οι τοπικοί επενδυτές και παίχτες της Κυπριακής οικονομίας. Ας δοθούν φορολογικά κίνητρα τόσο σε φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, ώστε να αυξηθούν οι επενδύσεις σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσω επαναδραστηριοποίησης του τοπικού επενδυτικού κοινού. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο τρέχουν με μεγάλη επιτυχία και για αρκετά χρόνια παρόμοια προγράμματα, όπως το “Enterprise Investment Scheme” και το “Seed Enterprise Investment Scheme”, τα οποία η Κύπρος θα μπορούσε να υιοθετήσει στο εγγύς μέλλον και να βοηθήσει τις νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντλήσουν κεφάλαια από την τοπική αγορά.”

“Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό το οικοσύστημα νεοφυών εταιρειών της Κύπρου να συνδεθεί με τον αντίστοιχο Ελληνικό, ώστε να αποτελέσει μέρος του και να αναπτυχθεί με την ίδια δυναμικότητα. Η Ελλάδα και η Κύπρος, με την κοινή κουλτούρα και γλώσσα, θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν μια κοινή τοπική αγορά επενδυτών για νεοφυείς εταιρείες που βρίσκονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Οπότε απαραίτητα χρειάζεται να αναπτυχθεί η συμμετοχική χρηματοδότηση στην Κύπρο και να συνδεθεί το κυπριακό οικοσύστημα νεοφυών εταιρειών με το Ελληνικό οικοσύστημα.”