Σεμινάρια «Εκστρατεία Συμμετοχικής Χρηματοδότησης (CROWDFUNDING)»

Σεμινάρια «Εκστρατεία Συμμετοχικής Χρηματοδότησης (CROWDFUNDING)»

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), σε συνεργασία με την Loizou & Co και τη MAP Innovation, διοργανώνει μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων με θέμα την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας πετυχημένης εκστρατείας συμμετοχικής χρηματοδότησης ως εξής:

• Τρίτη 26 Ιανουαρίου «Προετοιμάζοντας μια Εκστρατεία Συμμετοχικής Χρηματοδότησης»
• Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου «Καλές Πρακτικές σε μια Εκστρατεία Συμμετοχικής Χρηματοδότησης»
• Τρίτη 9 Φεβρουαρίου «Εκστρατεία Συμμετοχικής Χρηματοδότησης: Ολοκλήρωση & Επόμενα Βήματα»

Όλα τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν μεταξύ των ωρών 15:00 – 17:30 ώρα Κύπρου.

Η Συμμετοχική Χρηματοδότηση, άλλως γνωστή ως Crowdfunding, είναι ένας τρόπος συγκέντρωσης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση έργων και επιχειρήσεων. Παρέχει στους διοργανωτές εκστρατειών για την άντληση κεφαλαίων τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν χρήματα από το «πλήθος» μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Πρόκειται για έναν καινοτόμο τρόπο άντλησης χρηματοδότησης για νέα έργα, επιχειρήσεις ή ιδέες. Εάν αναζητάτε τρόπους χρηματοδότησης μιας νέας επιχείρησης ή ιδέας και θέλετε να μάθετε πώς να αναπτύξετε και να υλοποιήσετε μια πετυχημένη εκστρατεία συμμετοχικής χρηματοδότησης, από το στάδιο σχεδιασμού μέχρι την ολοκλήρωση και τα επόμενα βήματα, τότε τα σεμινάρια αυτά σας ενδιαφέρουν σίγουρα. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στην Ελληνική γλώσσα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Microsoft Teams”, ενώ η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν.

Oι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή πατώντας εδώ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021, επιλέγοντας τα σεμινάρια που τους ενδιαφέρουν. Με την παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής σας, θα σας αποσταλεί ο σύνδεσμος όπου θα διεξαχθεί το κάθε σεμινάριο διαδικτυακά.

Τα σεμινάρια διοργανώνονται στο πλαίσιο συμμετοχής του ΚΕΒΕ στο ευρωπαϊκό έργο BLUE CROWDFUNDING που συγχρηματοδοτείται από το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF).