νέα οικονομία Tag

Αλλαγή παιχνιδιού Η νέα οικονομία, το σύνολο δηλαδή των οικονομικών δραστηριοτήτων που εκτελούνται μέσω του ψηφιακού επικοινωνιακού συστήματος, εκτείνεται πέραν των επτά δισεκατομμυρίων έξυπνων συσκευών σε όλον τον κόσμο. Μέσω αυτού του συστήματος επικοινωνούν αμφίδρομα μεταξύ τους καταναλωτές και επιχειρήσεις, καθώς επίσης επιχειρήσεις με άλλες επιχειρήσεις...

Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ): Το βαρίδι της οικονομίας και το τίμημα της στασιμότητας Το βαρίδι της οικονομίας Οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) αποτελούν ένα από τα κατάλοιπα της κρίσης του 2013. Κορυφώθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2014 σε 28,1 δισ. ευρώ ή 48,5% του συνολικού εγχώριου δανεισμού (γράφημα...