χρηματοοικονομικοί συμβούλοι Tag

‬Ancoria Bank has selected the London-based firms Loizou & Co and Armila Capital to recommend a series of strategic initiatives, lead its capital raising process and consider potential investment opportunities that will drive its growth within the Cypriot banking sector and abroad. Due to its advanced...

Η Ancoria Bank ανέθεσε στις εταιρείες Loizou & Co and Armila Capital, με έδρα το Λονδίνο, την ανάπτυξη ενός στρατηγικού πλάνου δράσεων με στόχο την αύξηση κεφαλαίων και την επιλογή επενδύσεων, που θα ενισχύσουν την ανοδική πορεία της τράπεζας εντός και εκτός της κυπριακής αγοράς. Η...